Start / Ekologia

Ekologia

ENGLISH

champions

 

Spotkanie w ramach europejskiego zielonego tygodnia – Czerwiec 2014

detoks umysłu3                                  EU Sustainable Energy Week 2014

Świadomość a zmiany klimatyczne 

Realne zmiany w społeczeństwie lub w środowisku naturalnym zaczynają się i trwają w umysłach oraz sercach ludzi. Świat potrzebuje teraz głębokiej zmiany w świadomości – zmiany w sposobie myślenia, który doprowadził nas do obecnego kryzysu środowiska naturalnego.

Istotą pracy Uniwersytetu Brahma Kumaris jest zrozumienie związku pomiędzy świadomością, postawą, wizją, działaniem a światem. Każda zmiana zaczyna się od zmiany w świadomości – począwszy od dużych zmian na świecie, skończywszy na małych zmianach w życiu jednostek.
environment.brahmakumaris.org

Konferencja COP19 w Warszawie
W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbyło się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP19 (Conferences of the Parties), której towarzyszyło Spotkanie Stron Protokołu z Kyoto (CMP).

Główną siedzibą Konferencji był Stadion Narodowy w Warszawie. Przez jedenaście dni stolica Polski gościła około 12. tysięcy osób; wśród nich czołowych polityków, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, reprezentantów biznesu oraz nauki. Konferencji towarzyszyły również liczne imprezy naukowe i kulturalne: spotkania, seminaria oraz warsztaty dotyczące tematyki zmian klimatu i możliwości ograniczania ich skutków.

Organizator: ONZ
Informacje: www.cop19.gov.pl
Forum młodzieży: youthclimate.org
Sekcja polska na environment.brahmakumaris.org
Przewodnik po COP19 
–  WWF Polska

Osobista odpowiedzialność za zmiany klimatyczne

 

 

eko1

Zawsze należy dążyć do całkowitej harmonii pomiędzy myślami, słowami i czynami. Zawsze należy mieć cel oczyszczania swoich myśli, a wtedy wszystko będzie w porządku.
Mahatma Gandhi

Top